Men on Construction Site

ร่วมงานกับเรา
ผู้รับเหมาโครงการ

คุณสมบัติ

  • มีความรับผิดชอบสูง ส่งงานได้ตรงเวลาและมีคุณภาพ 

  • มีศักยภาพรับงานมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 

  • มีโฟร์แมนคุมงานตลอดเวลา

Contractors
แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้รับเหมา

Thanks for submitting!