top of page

รับซื้อที่ดิน 

เงื่อนไขการเสนอขายที่ดิน

คุณสมบัติของที่ดิน

  • เป็นที่ดินใกล้ชุมชนไม่ห่างจากตัวเมืองมากนัก

  • พื้นที่อย่างน้อย 5 ไร่ขึ้นไป

  • เป็นพื้นที่ที่สามารถขออนุญาติจัดสรรได้

  • ที่ดินจะต้องไม่อยู่ในระหว่างข้อพิพาทหรือดำเนินคดี

การเปิดเผยข้อมูล

  • ผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวคือผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือนายหน้าที่มีสัญญานายหน้ากับผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว เท่านั้น

  • ผู้ให้ข้อมูลยินดีให้บริษัทบ้านสวยควอลิตี้เฮ้าส์นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว

ราคาการซื้อขาย

  • ราคาที่เสนอขาย เป็นราคาจริงจากเข้าของที่ดิน นายหน้าห้ามบวกส่วนต่างเพิ่มจากราคาที่เจ้าของต้องการขาย มีสิทธิ์รับเพียงผลตอบแทนเป็นค่านายหน้าเท่านั้น บริษัทมีหน้าที่เพียงแยกหักเช็คให้ตามคำสั่งของเจ้าของที่ดินเท่านั้น

Chiang Mai Graphic Icon

ใครมีที่ดินสวย

เราพร้อมทำสัญญา

bottom of page