top of page

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ 2567


ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ 2567 เลือกวันดี วันมงคลในการเข้าบ้าน

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ 2567 เลือกวันดี วันมงคลในการเข้าบ้าน ตามความเชื่อโบราณ หากเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมในการขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดี จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข บ้านร่มเย็น อยู่แล้วรวยโชค หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง


ความเชื่อเรื่องฤกษ์งามยามดี เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็น พิธีลงเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้าน พิธีขึ้นบ้านใหม่ นอกจากจะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านและผู้อยู่อาศัย ยังเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่จะให้ครอบครัว ญาติพี่นอก และเพื่อนฝูงมารวมตัวกันเพื่อแสดงความยินดีอีกด้วย ส่วนวันไหนบ้างที่เหมาะสำรับขึ้นบ้านใหม่บ้าง ไปดูพร้อมกันเลย

 

สรุปฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ครึ่งปีแรก


สรุปฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ครึ่งปีแรก


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2567

 • วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:43 – 06:42 แรม 5 ค่ำ เดือน 1

 • วันพุธ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09:32 – 06:43 แรม 7 ค่ำ เดือน 1

 • วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:47 – 15:22 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2

 • วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:48 – 04:17 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2

 • วันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:47 – 19:14 แรม 6 ค่ำ เดือน 2

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กุมภาพันธ์ 2567

 • วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 06:46 – 01:27 แรม 13 ค่ำ เดือน 2

 • วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 00:37 – 06:44 แรม 14 ค่ำ เดือน 2

 • วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 06:42 – 12:04 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3

 • วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 18:59 – 06:37 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มีนาคม 2567

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:33 – 09:22 แรม 11 ค่ำ เดือน 3

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:32 – 07:31 แรม 13 ค่ำ เดือน 3

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:34 – 06:27 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 20:30 – 06:25 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4

วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 02:18 – 06:21 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4

วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:22 – 04:39 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เมษายน 2567

 • วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 17:33 – 06:14 แรม 8 ค่ำ เดือน 4

 • วันพุธ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16:36 – 06:12 แรม 10 ค่ำ เดือน 4

 • วันพฤหัส ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 06:13 – 15:37 แรม 11 ค่ำ เดือน 4

 • วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 04:27 – 06:07 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5

 • วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 06:08 – 03:49 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

 • วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:32 – 06:03 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5

 • วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 06:04 – 11:53 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5

 • วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14:25 – 06:02 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5

 • วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 06:03 – 16:54 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2567

 • วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 05:56 – 13:30 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6

 • วันพฤหัส ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12:28 – 05:54 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6

 • วันพฤหัส ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16:48 – 05:52 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6

 • วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 05:53 – 19:06 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6

 • วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 05:52 – 09:05 แรม 5 ค่ำ เดือน 6

 • วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 05:52 – 07:39 แรม 7 ค่ำ เดือน 6

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มิถุนายน 2567

 • วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 22:54 – 05:51 แรม 12 ค่ำ เดือน 6

 • วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 20:27 – 05:51 แรม 14 ค่ำ เดือน 6

 • วันพฤหัส ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 00:07 – 05:52 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7

 • วันพฤหัส ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 05:53 – 02:20 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7

 • วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 05:53 – 07:19 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7

 • วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 05:55 – 16:54 แรม 2 ค่ำ เดือน 7

 • วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 16:28 – 05:54 แรม 3 ค่ำ เดือน 7


สรุปฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ครึ่งปีหลังฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กรกฎาคม 2567

 • วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07:02 – 05:38 แรม 10 ค่ำ เดือน 7

 • วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 05:57 – 03:36 แรม 12 ค่ำ เดือน 7

 • วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:36 – 06:01 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8

 • วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:02 – 00:41 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

 • วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15:08 – 06:03 แรม 8 ค่ำ เดือน 8

 • วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:04 – 13:46 แรม 9 ค่ำ เดือน 8

 • วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:05 – 11:37 แรม 11 ค่ำ เดือน 8

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สิงหาคม 2567

 • วันพฤหัส ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 19:10 – 06:05 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9

 • วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:06 – 21:41 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9

 • วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:16 – 06:06 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9

 • วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:16 – 06:07 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9

 • วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:08 – 07:41 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

 • วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:15 – 06:07 แรม 5 ค่ำ เดือน 9

 • วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:08 – 21:51 แรม 6 ค่ำ เดือน 9

 • วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 20:34 – 06:07 แรม 7 ค่ำ เดือน 9

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กันยายน 2567

 • วันพฤหัส ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 02:28 – 06:08 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10

 • วันพฤหัส ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 06:09 – 04:53 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10

 • วันพฤหัส ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 15:51 – 06:08 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10

 • วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 06:09 – 16:13 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10

 • วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 16:07 – 06:08 ( ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10

 • วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 06:09 – 15:39 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10

 • วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 07:27 – 05:59 แรม 4 ค่ำ เดือน 10

 • วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 06:09 – 06:08 แรม 13 ค่ำ เดือน 10

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ตุลาคม 2567

 • วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:30 – 06:09 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11

 • วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15:39 – 06:10 แรม 1 ค่ำ เดือน 11

 • วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:11 – 14:04 แรม 2 ค่ำ เดือน 11

 • วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12:42 – 06:11 แรม 3 ค่ำ เดือน 11

 • วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:14 – 19:22 แรม 13 ค่ำ เดือน 11


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤศจิกายน 2567

 • วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 07:11 – 06:15 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12

 • วันพฤหัส ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 06:16 – 07:43 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12

 • วันพฤหัส ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 23:44 – 06:19 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12

 • วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 06:20 – 22:14 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

 • วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 06:21 – 19:34 แรม 2 ค่ำ เดือน 12

 • วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 06:24 – 22:06 แรม 9 ค่ำ เดือน 12


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ธันวาคม 2567

 • วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:30 – 15:18 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1

 • วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 04:49 – 06:34 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1

 • วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06:35 – 03:36 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1

 • วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 03:46 – 06:38 แรม 5 ค่ำ เดือน 1

 • วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07:27 – 06:39 แรม 8 ค่ำ เดือน 1

 • วันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:14 – 06:42 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 : 064-224-4228

Line @bhomecnx


#BHome | #townhome | #homechiangmai | #ทาวน์โฮมโครงการใหม่


0 comments

Comments


bottom of page